Se film og bli bedre kjent med Ingeborg Walther!

Få unge artister har gjort så stor suksess som Ingeborg på norske tv-skjermer de siste årene, med opptreden i Stjernekamp, The Voice, Beat for Beat og Maskorama for å nevne noe. Bli bedre kjent med Ingeborg her: